sahabat

Ahad, 3 Mei 2009

1st draft...apa itu e-learning??

Anda tahu tentang eLEARNING?

Apakah kefahaman anda tentang elearning?

Mengikut definisi wikipedia adalah seperti berikut :

Electronic learning (or e-Learning or eLearning) is a type of Technology supported education/learning (TSL) where the medium of instruction is through computer technology, particularly involving digital technologies. E-learning has been defined as "pedagogy empowered by digital technology" [1]. In some instances, no face- to- face interaction takes place. E-learning is used interchangeably in a wide variety of contexts. In companies, it refers to the strategies that use the company network to deliver training courses to employees.

E-learning merupakan satu jenis teknologi untuk menyokong proses pembelajaran/pendidikan dimana setiap medium arahan melalui teknologi komputer yang melibatkan teknologi digital. pada masa kini interaksi tanpa muka ke muka mula mengambil tempat konsep pembelajaran.penggunaan e-learning sentiasa berubah bergantung kepada konteks yang pelbagai. dalam sesuatu syarikat, ia merujuk kepada strategi bagi rangkaian syarikat untuk menyampaikan kursus latihan kepada pekerja.

Terdapat beberapa mekanisma dalam elearning

1. Computer based learning
2. Video based learning
3. Reality video
4. Active learning
5. self paced Learning

selain itu penyampaian e-learning boleh dikategorikan kepada kelas-kelas tertentu mengikut elemen multimedia :

1. penyampaian melalui teks dan rajah(banyak digunakan dalam penerangan maklumat, cth : forum, tutorial perisian dll)
2. penyampaian berasaskan video
3. realiti maya
4. animasi
5. helaian @ penyampaian linear
6. penyampaian dinamik(boleh dikawal oleh pengguna)

namun kajian mendapati beberapa cara penyampaian e-learning kurang berkesan dan penggunaannya yang tidak konsisten seperti penggunaan cd-interaktif di sekolah2 menjadikan ia sebagai satu pembaziran

Tiada ulasan:

Catat Ulasan